1/31/2008

Storyboard Sketches

Because of work on a comics project, I have been unable to sketch as much as I would like. These are storyboard sketches for the first half of a short comics story that I am developing with my old friend Ted Chung.

Labels:

3 Comments:

Blogger Lauren Castillo said...

Ooooo, can't wait to see the final art! Lookin good A:)

February 1, 2008 at 12:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

Is this the same story you guys had been working on a while back? "The Life and Times of Kris Kristofferson"?

February 6, 2008 at 6:15 PM  
Blogger Fire Ball said...

Bạn đang muốn đi du lịch ở Đà Nẵng. Bạn đang đi tìm kiếm kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng để có thể học hỏi áp dụng. Hãy ghé vào Villa Đà Nẵng để có thể xem qua những kinh nghiệm du lịch và thông tin liên quan mà chúng tôi cung cấp cho bạn nhé. Ngoài ra chúng tôi cũng đang cung cấp dịch vụ cho thuê villa - biệt thự ở đà nẵng đảm bảo giá cả rẻ hơn các nơi khác. Nếu có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Đảm bảo chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng.

December 13, 2015 at 12:30 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home